اگر چه پاشنه آشیل سلول های بنیادی اخبار پزشکی

اگر چه: پاشنه آشیل سلول های بنیادی اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار پزشکی پاشنه آشیل کشنده ترین سرطان مغز کشف شد

محققان توانستند پاشنه آشیل گلیوبلاستومای مولتی فرم (GBM) را کشف کنند که کشنده ترین شکل سرطان مغز است.

پاشنه آشیل کشنده ترین سرطان مغز کشف شد

پاشنه آشیل کشنده ترین سرطان مغز کشف شد

عبارات مهم : پاشنه آشیل

محققان توانستند پاشنه آشیل گلیوبلاستومای مولتی فرم (GBM) را کشف کنند که کشنده ترین شکل سرطان مغز است.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، اتوفاژی فرایندی است که در آن سلول ها از شر اجزای غیر مهم یا ناکارآمدشان خلاص می شوند.

پاشنه آشیل کشنده ترین سرطان مغز کشف شد

این فرایند می تواند هم جهت سلول ها سمی باشد و هم این که می تواند نقش حفاظتی داشته باشد. محققان نشان داده اند که اتوفاژی محافظت کننده به سلول های بنیادی گلیومایی اجازه می دهد که در برابر آنویکیز که نوعی فوت سلولی برنامه ریزی شده است است مقاومت کنند.

در واقع آنویکیز زمانی رخ می دهد که سلول ها از ماتریکس خارج سلولی کنده می شوند و بدهید ترتیب رفته رفته دچار فوت می شوند. محققین دریافته اند که این مکانیسم محافظت کننده بوسیله ژن MDA-۹/Syntenin تنظیم می شود.

محققان توانستند پاشنه آشیل گلیوبلاستومای مولتی فرم (GBM) را کشف کنند که کشنده ترین شکل سرطان مغز است.

زمانی که این محققین بیانMDA-۹/Syntenin را بلوک کردند، سلول های بنیادی گلیومایی توانایی ارزش جهت القای اتوفاژی محافظت کننده را از دست دادند و تسلیم آنویکیز شده است و در نتیجه سلول سرطانی می میرد.

به عقیده دکتر فیشر سرپرست این تیم تحقیقاتی ژن MDA-۹/Syntenin در اغلب سرطان ها زیاد کردن بیان دارد و به همین علت با توجه به نقشی که در جلوگیری از فوت سلول ها دارد، می تواند هدفی جهت دارو و درمان های تازه باشد.

واژه های کلیدی: پاشنه آشیل | سلول های بنیادی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog