اگر چه پاشنه آشیل سلول های بنیادی اخبار پزشکی

اگر چه: پاشنه آشیل سلول های بنیادی اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار حوادث دو پلیس که با شلیک به متهم فراری او را کشته اند، از اتهام قتل عمد تبرئه شدند

دو افسر پلیس که در جریان تعقیب متهم فراری اورا با شلیک گلوله به قتل رسانده بودند صبح دیروز با توجه به رضایت اولیای دم با حکم قضات شعبه یازدهم به پرداخت دیه محکو

دو پلیس که با شلیک به متهم فراری او را کشته اند، از اتهام قتل عمد تبرئه شدند

عبارات مهم : ایران

دو افسر پلیس که در جریان تعقیب متهم فراری اورا با شلیک گلوله به قتل رسانده بودند صبح دیروز با توجه به رضایت اولیای دم با حکم قضات شعبه یازدهم به پرداخت دیه محکوم شدند.

رسیدگی به این پرونده از چهار سال پیش به دنبال دستگیری متهم فراری در خیابان بهارستان پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع شد.

مأموران پلیس هنگامی که نتوانستند متهم را دستگیر کنند با وجود شلیک هوایی ودستور ایست به طرف متهم جهت توقف او شلیک می کنند که دو گلوله به دو پای متهم اصابت می کند.با انتقال متهم به بیمارستان در اثر عمق خونریزی وی جان باخت ودو افسر پلیس به اتهام قتل عمد بازداشت شدند.

دو پلیس که با شلیک به متهم فراری او را کشته اند، از اتهام قتل عمد تبرئه شدند

این دو افسر قبل از محاکمه با جلب رضایت اولیای دم صبح دیروز پای میز محاکمه ایستادند وبا شرح ماجرا اظهار داشتند: قصد ما از شلیک، تسلیم متهم بوده وبرای همین به پای او شلیک کردیم نمی دانستیم این متهم در اثر این شلیک جانش را ازدست می دهد.

پس از بیانات دو متهم قضات وارد شور شده است وبا توجه به نتیجه کمیسیون کارشناسان پزشکی قانونی ودفاعیات دو متهم پرونده و رضایت اولیای دم هر دو متهم از قتل عمد تبرئه وبه قتل شبه عمد وپرداخت دیه محکوم شدند.

دو افسر پلیس که در جریان تعقیب متهم فراری اورا با شلیک گلوله به قتل رسانده بودند صبح دیروز با توجه به رضایت اولیای دم با حکم قضات شعبه یازدهم به پرداخت دیه محکو

ایران

واژه های کلیدی: ایران | پرونده | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog